Opening Hours

Winter:
Saturday – 8:30 till 16:00
Sunday – 8:30 till 16:00